Наміри про перегляд вартості теплової енергії

29 липня 2020

 

Наміри про перегляд вартості теплової енергії

яка виробляється КП »Носівські теплові мережі» Носівської міської ради

для    установ та організацій  ( крім населення).

 

 

                       Керуючись Законом України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» та вимогами Порядку № 869 із змінами внесеними постановою КМУ від 10.06.2020 № 467, КП» Носівські теплові мережі «  Носівської  міської  ради   здійснило повний перегляд тарифів на теплову енергію ,а також  структури на плановий  період тривалістю 12 місяців  з  100 % рівнем відшкодування витрат  для , уникнення  збитковості підприємства  на протязі опалювального та міжопалювального  сезону. Основною причиною перегляду  вартості  теплової енергії   зміни на законодавчому рівні в сфері теплопостачання  де теплова енергія на сьогоднішній  день є товарною продукцією  для  підприємств  теплоенергетики:

              

                     Для виробництва  теплової енергії  підприємство використовує  енергоносії - природний газ   та  електричну енергію.  Для розрахунку витрат на природний газ, який використовується для виробництва теплової енергії  котельними підприємства врахована середня ціна природного газу, що склалася протягом попереднього опалювального періоду (без урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу). Середня ціна постачання природного газу за опалювальний сезон 2019-2020 років становить – 4048,49 грн без ПДВ за 1000 куб. метрів. Крім того, включаємо витрати на послуги з транспортування природного газу – 124,16 грн. без ПДВ за 1000 куб. метрів (Постанова НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013). Послуги з розподілу природного газу згідно з договором з газорозподільною організацієюАТ «Чернігівгаз » на рівні 0,94 за без ПДВ за 1 куб. метр на місяць (Постанова НКРЕКП 1188  від 26.06.2020р.  . 

              

                     Постачальником електричної енергії ТОВ ЕНЕРА – Чернігів. Для розрахунку витрат на електроенергію врахована середня ціна електричної енергії, що склалася на підприємстві за шість календарних місяців, що передують місяцю подання розрахунків тарифів на плановий період. Середня ціна на постачання електроенергії, що включена до розрахунків тарифів розрахована за січень - червень 2020 р. та складає – 2,46 грн за 1 кВт/год без ПДВ.

                  

                    В розрахунках тарифів включені витрати на підживлення системи теплопостачання, на технологічні потреби виробництва теплової енергії (хімводоочищення) . 

              

                   Витрати на оплату праці на плановий період розраховані відповідно до Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про Державний бюджет Україна на 2020 рік», Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців “Всеукраїнська конференція роботодавців житлово-комунальної галузі України” та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки, положень колективного договору підприємства. Витрати на оплату праці визначені виходячи з прожиткового мінімуму на працездатну особу з 1 липня 2020 року – 2197 грн., з 01 грудня -2020р.  -  2270грн.  встановленому Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»

          

               Витрати на матеріали, що необхідні для забезпечення технологічного процесу обраховані виходячи із планового  використання матеріальних ресурсів на обслуговування і поточний ремонт обладнання, теплових мереж та будівель виконано відповідно до норм  та правил . Планується виконати ремонтні роботи господарським способом, у витратах врахована виключно вартість матеріалів, що необхідні для проведення ремонтних робіт.

          

                На виконання  п. 121 Порядок № 869 у тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання враховані обігові кошти за рахунок планового прибутку в обсязі, що складає 2 % від повної планової собівартості теплової енергії . Ці кошти будуть спрямовані на фінансування витрат, пов’язаних з придбанням природного газу, електричної енергії, а також на інші витрати, пов’язані з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, визначених структурою тарифів, у разі коли такі витрати не відшкодовуються діючим тарифом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура двоставкових тарифів

КП «Носівські теплові мережі « Носівської міської ради на теплову енергії ,її виробництво ,транспортування та постачання для потреб бюджетних установ та інших споживачів .

 

  №

  п/п

 

Найменування показників

Одиниці виміру

                   Вартість,   грн..

 

всього

               у тому числі

 

Умовно-постійна частина

Умовно –змінна частина

2.

                                                     Матеріальні витрати

 

 

 

всього

Грн./м2/ міс

всього

Грн./гкал

2.1

 Прямі матеріальні  на теплову енергії

Грн..

7 843 948,79

 

 

7 843 948,79

814,02477

  - паливо ,природний газ

Грн..

6031542,79

 

 

6031542,79

625,938

  - транспортування магістральними мережами

Грн..

191764,60

 

 

191764,60

19,900

- транспортування  розподільчими мережами

Грн..

1451826,04

 

 

1451826,04

150,666

  електрична енергія

Грн..

158815,36

 

 

158815,36

16.481

 покупна вода на технологічні потреби

Грн..

10000,00

 

 

10000,00

1,03777

3.

Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

3.1

Планові прямі витрати на оплату праці

Грн..

1223098,8

1223098,8

2,2959

 

 

 - витрати на оплату праці

Грн..

1002540,00

1002540,00

 

 

 

- відрахування на    соціальні заходи 22%

Грн..

220558,80

220558,80

 

 

 

3.2

Планові витрати на утримання  МОП 

Грн..

940487,57

940487,57

1,7654

 

 

 - витрати на оплату праці

Грн..

770891,45

770891,45

 

 

 

- відрахування на    соціальні заходи 22%

Грн..

169596,12

169596,12

 

 

 

3.3

Планові  адміністративні витрати

Грн..

1815228,22

1815228,22

3,4074

 

 

 - витрати на оплату праці

Грн..

1487891,98

770891,45

 

 

 

- відрахування на    соціальні заходи 22%

Грн..

327336,24

169596,12

 

 

 

Інші  прямі  витрати

Грн..

102 595,90

102 595,90

0,1926

 

 

4.

 Всього планові витрати на заробітну плату з відрахуван-нями на соціальні заходи  на рік

Грн.

4  081 410,49

4 081 410,49

7,6613

 

 

 

5.

Планові загально-виробничі матеріальні витрати  в т.ч.

Грн..

496 451,67

496 451,67

0,9319

 

 

- витрати на матеріали на проведення планових та аварійних робіт

Грн..

100000,00

 

 

 

 

- витрати на технічне обслуговування газопроводів

Грн..

50000,00

 

 

 

 

- витрати на охорону праці

Грн..

40000,00

 

 

 

 

- витрати на сплату    податків та зборів до бюджету

Грн..

55801,67

 

 

 

 

 - витрати на юридичне забезпечення

Грн..

60000,00

 

 

 

 

- витрати на комунальні платежі та інше

Грн..

670000,00

 

 

 

 

- інші матеріальні витрати

Грн..

123650,00

 

 

 

 

6.

Планова собівартість

Грн.

12 421 810,95

4 577 862,16

 

7 843 948,79

814,02477

7.

Прибуток  2%

Грн.

248 436,22

91557,24

0,17187

156 878,98

16,2805

8.

 

 Повна  планова вартість теплової  енергії  без ПДВ

 

Грн.

 

12 670 047,17

 

466 9419,40

 

8,7652

 

8 000 827,77

 

830,306

                       

 

                          Аналіз зміни  вартості теплової енергії

№п/п

 

Діючий тариф на  теплову  енергії станом  01.07.2020р.

 Проект  вартість теплової енергії

.

 

Пояснення

1

Вартість 1 Гкал. теплової  енергії 

 -    Носівської міської ради

 -   Носівського районної  ради

 -   Макіївської сільської  ради

 

 

 

1311,17

1313,39

1310,40

 

 

996,37

996,37

996,37

 

Вартість теплової енергії зменшена в середньому на 13% за рахунок здешевлення вартості природного газу , електроенергії .

3

 Абонентська плата (нараховується  виходячи з  річної плати за одиницю приєднаного теплового навантаження ) щомісячно  протягом року :

 

-    Носівської міської ради

 -    Носівського районної  ради

 -    Макіївської сільської  ради

 

 

 

 

 

 

10,18

10,10

8,95

 

 

 

 

 

10,52

10,52

10,52

 

 

 

Вартість абонентської плати збільшиласьна 4-15 %за рахунок  зростання соціальних стандартів,прожиткового мінімуму, зростання цін на матеріали та послуги інших організацій.

 

 

                                             Розрахунок економічно обґрунтованої вартості теплової енергії   виконано   відповідно до чинного законодавства України і складається з умовно –постійної частини  - абанплата   та  умовно - змінної частини -   вартість теплової енергії.

  Зауваження та пропозиції  приймаються  в термін  з 29.07.2020р по 05.08.2020р.

   за адресою :    17100 м. Носівка , вул.. Вокзальна ,6  тел- факс..(04642)  2-10-37

 

       

 

 

 

 

                         Економіст                                                                   Руденко   Л.О.

 

Переглядів:74