Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки у місті Носівка

18 листопада 2019

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: конкурсна комісія Носівської міської ради, 17100, Чернігівська область, Носівський район, місто Носівка, вулиця Центральна, 20. Назва об’єкту: земельна ділянка несільськогосподарського призначення з цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» (надана в оренду для розміщення складу), площею 0,1117 га. Адреса: м. Носівка, вул. Сотенна, 16-а. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 587754,23 грн. Мета проведення експертної грошової оцінки: визначення ринкової вартості земельної ділянки з метою передачі у приватну власність шляхом продажу. Конкурс буде здійснюватись відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву”, "Про оцінку земель", «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року №1531 "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок". Вимоги до претендентів для участі у конкурсі є наявність: відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, досвіду роботи суб’єкта оціночної діяльності у проведенні експертної грошової оцінки земельної ділянки, зокрема подібної земельної ділянки; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки земельної ділянки та підписання звіту про оцінку майна, їх особистого досвіду у проведенні подібної оцінки; письмової згоди оцінювачів, яких буде залучено суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна. До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України “ Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки та напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки. Учасникам конкурсу необхідно подати до Носівської міської ради конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтверджуючих документів. Усі документи та копії документів посвідчуються підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності та скріплюються печаткою (для юридичних осіб). До підтверджуючих документів віднесено: - заява на участь у конкурсі; - копія установчого документа претендента; - копія кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки; - нотаріально посвідчену копію ліцензії на проведення землеоціночних робіт, виданої Держкомземом України; - копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності; - копія свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів; - письмові згоди оцінювачів, яких буде залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами; - інформація про претендента ( документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи з незалежної оцінки оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним з незалежної оцінки експертної грошової оцінки земельної ділянки, у тому числі подібної оцінки). Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити помітку:” На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності (із зазначенням назви об’єкту) “. Конкурсну документацію слід подати до Носівської міської ради (відділ земельних відносин та екології або секретарю конкурсної комісії) до 07 жовтня 2019 року (включно) за адресою: 17100, Чернігівська область, Носівський район, місто Носівка, вулиця Центральна, 20. Конкурс буде проведено16 жовтня 2019 року, о 10.00 годині, у приміщенні Носівської міської ради за адресою: м. Носівка, вул. Центральна, 20. Телефони для довідок 21540,28199.  

Переглядів:483