Конкурс на заміщення вакантної посади директора КПНЗ «Носівська школа мистецтв Носівської міської ради Чернігівської області»

02 липня 2020

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної
посади директора КПНЗ «Носівська школа мистецтв
Носівської міської ради Чернігівської області»
Місце знаходження КПНЗ «Носівська школа мистецтв Носівської міської ради
Чернігівської області» (далі - Школа): вул. Ніжинський шлях 2, м.Носівка, Носівського
району, Чернігівської області, індекс 17100.
Найменування посади та умови оплати праці: директор Школи, посадовий оклад
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов
оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів,
установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410 в чинній редакції.
Кваліфікаційні вимоги до керівника мистецької школи: у конкурсі можуть брати
участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають вищу освіту,
стаж педагогічної роботи не менш як три роки, володіння основними навиками роботи на
персональному комп’ютері, здатність за своїми діловими та моральними якостями,
освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора мистецької
школи.
Для участі у конкурсі претенденти на вакантну посаду директора Школи подають
такі документи:
— заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» написану власноруч
(приклад заяви);
— автобіографію, та/ або резюме (за вибором учасника конкурсу);
— копію документа, що посвідчує особу;
— копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника
податків;
— копію документа про вищу освіту (не нижче ступеня магістра);
— копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної
діяльності не менше трьох років на момент подання документів;
--- довідку про відсутність судимості;
— мотиваційний лист, складений у довільній формі;

— стратегію (перспективний план) розвитку Школи на 6 років, складену(ий) у довільній
формі.
Претендент на вакантну посаду керівника Школи може подати інші документи, які
підтверджуватимуть професійні та/або моральні якості.
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути
засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.
Конкурс на заміщення посади директора Школи відбудеться 03 серпня 2020 року в
відділі культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області вулиця
Центральна, 8 Носівський міський будинок культури (другій поверх кабінет начальника
відділу) за результатами:
— публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку
Школи (до 5 хвилин), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії.
Документи надавати особисто або поштовим відправленням з описом вкладення до
відділу культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області за поштовою
адресою: 17100, Чернігівська область, м. Носівка, вулиця Центральна, 8 Носівський
міський будинок культури (другій поверх кабінет начальника відділу) та надсилати в
електронному вигляді на електронну адресу [email protected]
Строк приймання документів: документи на участь у конкурсі приймаються з
02.07.2020 року до 17:00 год. по 03.08.2020 року включно.
Відповідальна особа: Антонович Людмила Іванівна моб.т.(097-615-7143) або
роб.т. 2-17-41
e-mail: [email protected]

Переглядів:838