І Н Ф О Р М А Ц І Я про роботу зі зверненнями громадян в Носівській міській раді за 2020 рік

04 березня 2021

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про роботу зі зверненнями громадян

в Носівській міській раді за 2020 рік

 

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” Носівською міською радою вживалися заходи для підвищення ефективності роботи із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них проблем, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян.

З метою запобігання поширенню на території громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, робота зі зверненнями громадян у 2020 році здійснювалася в режимі, організованому в умовах карантину: особисті прийоми громадян  проводилися з певними обмеженнями, звернення приймалися за допомогою засобів телефонного зв’язку,  поштою,  через електронні сервіси та спеціальні скриньки, встановлені на першому поверсі адміністративної будівлі.

У звітному періоді до міської ради надійшло 3188 звернень, з них:  індивідуальних – 3144, колективних – 44, повторні звернення не надходили.

В 2020 році (в порівнянні з відповідним періодом 2019 року) порушувалися такі питання:

зміст

2019

2020

+; -

1

Аграрна політика і земельні  відносини

2516

2324

-192

2

Соціальний захист населення

255

352

-97

3

Житлова політика

230

174

-56

4

Комунальне  господарство

95

169

+74

5

Сімейна і гендерна політика

68

32

-36

6

Освіта

28

2

-26

7

Праця і заробітна плата

13

14

+1

8

Транспорт і зв’язок

7

0

-7

9

Фінансова, податкова політика

12

17

+5

10

Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, запобігання дискримінації

2

0

-2

11

Охорона здоров’я

0

1

+1

12

Діяльність органів місцевого

самоврядування

1

2

+1

13

Інше

36

99

+63

Аналіз змісту звернень засвідчує, що найбільш актуальними у звітному періоді були  питання  аграрної політики і земельних відносин. Громадяни зверталися про виділення земельних ділянок, за наданням дозволів на розроблення проектів землеустрою, обстеження земельних ділянок, вирішення спірних  питань  та інше.

Важливими для мешканців громади залишалися питання соціального захисту, житлової політики та комунального господарства.

Сталою є тематика звернень соціального спрямування: виділення коштів із загального фонду міського бюджету для надання соціальної матеріальної грошової допомоги  громадянам на лікування, вирішення соціально – побутових проблем, поховання певних категорій громадян,  забезпечення соціальних виплат та пільг, надання роз’яснень щодо вимог законодавства.

В порівнянні з минулим роком зросла кількість звернень щодо роботи комунального господарства та транспорту: порушувалися питання покращення організації пасажирських перевезень, проведення ремонту доріг та висипки  щебенево – піщаною сумішшю, будівництва та відновлення вуличного освітлення, видалення аварійних дерев, інше.

 Дещо зменшилася кількість звернень з питань житлової політики, хоча громадяни і зверталися щодо постановки на квартирний облік, придбання соціального житла для окремих категорій, поліпшення житлових умов, не використаного права приватизації житла.

Менш актуальними були проблеми освіти, сімейної і гендерної політики, зв’язку, забезпечення законності та охорони правопорядку.

За категоріями громадяни, які зазначили свій соціальний статус, розподілилися наступним чином: пенсіонери – 147, робітники – 36, безробітні – 4, працівники бюджетної сфери – 4, підприємці – 14, інші – 2981.

Пільгові категорії населення: особи з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи – 84, учасники бойових дій – 7, учасники АТО ООС – 18, діти війни – 34, ветерани праці – 7, особи з інвалідністю, внаслідок Великої Вітчизняної війни – 49, багатодітні сім’ї, одинокі матері та матері – героїні – 5, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та особи, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 2,  члени сім’ї загиблого – 1.

За статтю розподіл такий: 1312 чоловіків та 1876 жінок.

У 2020 році міським головою, його заступниками та керівниками структурних підрозділів ради проведено 4 прямі телефонні лінії з населенням громади. Під час діалогу порушувалися питання видалення аварійних зелених насаджень, надання соціальних послуг, неякісного телефонного зв’язку, завищених тарифів за транспортування газу, недоліків у системі надання комунальних послуг, інше. Дата та час проведення прямих телефонних ліній завчасно оприлюднюються на вебсайті міської ради та сторінках газети «Носівські вісті».

В міській раді реалізовано вимоги чинного законодавства та запроваджено можливість надання громадянами електронних петицій. Робота з електронними петиціями здійснюється з використанням Єдиної системи місцевих петицій, яка інтегрована в сайт Носівській міської ради.

Протягом звітного періоду надійшло 2 електронних звернення («Про збереження мережі позашкільних закладів освіти» і «Про створення та функціонування «Центру допомоги тваринам»), з яких надано відповіді, що містили як роз’яснення стосовно порушених у петиціях питань, так і конкретні кроки влади щодо їх вирішення.

На початку  2020 року в населених пунктах громади відбулися загальні збори громадян за місцем проживання (м.Носівка, с.Володькова Дівиця, с.Криниця, с.Кобилещина, с.Дослідне, с.Ставок, с.Сулак, с.Коробчине, с.Козари, с.Андріївка, с.Іржавець). Зауваження та пропозиції, висловлені громадянами під час проведення загальних зборів узагальнено, направлено для виконання адресним виконавцям. Основні проблеми, що обговорювалися під час зборів, це благоустрій вулиць та кладовищ, ремонт та підсипання доріг, облаштування зон відпочинку в сільських парках, відновлення та будівництво вуличного освітлення, пільгове пасажирське перевезення, інше.

В зв’язку з карантинними обмеженнями у звітному періоді виїзні приймальні міської ради в населених пунктах громади не проводилися.

Важливу роль у посиленні довіри до місцевої влади відіграє особисте спілкування керівництва міської ради з громадянами. Прийом мешканців проводиться відповідно до затверджених графіків, які оприлюднено на офіційному вебсайті Носівської міської ради та інформаційних стендах в населених пунктах громади. Протягом  2020 року під час особистих прийомів до керівництва міської ради звернулось  265 громадян.

Особлива увага звертається на вирішення питань, у першу чергу, ветеранів війни та праці, інвалідів  та непрацездатних осіб, що постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Основна тематика питань, що порушувалися на особистих прийомах: земельні відносини, житлово - комунальне господарство, благоустрій, пасажирські перевезення, соціальний захист, безкоштовного харчування дітей в садочку та школах, інше. Заяви та пропозиції громадян  розглядаються у терміни та спосіб, визначений вимогами чинного законодавства.

Посадові особи міської ради створюють необхідні умови для сприяння громадянам у вирішенні за місцем їх  проживання  питань,  з  якими  вони  звертаються до органів місцевого самоврядування.

 

 

Начальник загального відділу                                             Ірина ВЛАСЕНКО

 

 

 

 

 

Переглядів:491